მდგრადი ბუნებათსარგებლობის პრაქტიკის დამკვიდრება

ეკონომიკური განვითარებისა და გარემოს დაცვის ინტერესების ბალანსირება, ეკოლოგიურად მდგრადი ბუნებათსარგებლობის ხელშეწყობა

პროგრესული სოციალური ცვლილებების ინიცირება

სტრუქტურული დიალოგის განვითარების გზით, სოციალური ცვლილებების მხარდაჭერა და პროგრესული რეფორმების ინიცირება

სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა

ახალგაზრდებს შორის ტოლერანტული გარემოს შექმნის ხელშეწყობა და ინტეგრაციული პროცესების სტიმულირება

კულტურული მრავალფეროვნების ფართოდ წარმოჩენა

კულტურული მრავალფეროვნების სოციალური ღირებულებისა და საზოგადოებრივი ფასეულობის ფართოდ წარმოჩენა და პოპულარიზავია.

კომპანია

საქმიანობის სფერო

მწვანე სექტორი წარმოადგენს საზოგადოებრივ ორგანიზაციას, რომლის საქმიანობის ძირითადი მიზნებია საზოგადოებაში დემოკრატიული ღირებულებების გავრცელება, სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესის სტიმულირება, ახალგაზრდების სოციალური აქტივიზმის განვითარება და მათი ეკონომიკური შესაძლებლობების ამაღლება, მდგრადი ბუნებათსარგებლობის პრაქტიკისა და გარემოსდაცვითი პრინციპების დამკვიდრების ხელშეწყობა. 

საზოგადოებრივი მისია

ორგანიზაციის მისწრაფებაა საქართველოში დემოკრატიულ ღირებულებებზე დაფუძნებული, სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბება, სადაც მოქალაქეებს შეექმნებათ ფართო არეალი და მოქმედებათა სივრცე, საკუთარი პოტენციალისა და შესაძლებლობების მაქსიმალური რეალიზაციისათვის.

გაიგეთ მეტი
პლატფორმა

ეროვნული ინტეგრაცია

ეროვნული და რელიგიური მრავალფეროვნების სოციალური ღირებულების ფართოდ წარმოჩენა და მულტიკულტურული კომუნიკაციების გაუმჯობესებისა, განსხვავებული იდენტობის ახალგაზრდებს შორის ტოლერანტული გარემოს შექმნის ხელშეწყობა და ინტეგრაციული პროცესების სტიმულირება..

დაგვირეკეთ

+995 555 79 12 00

დაგვიკავშირდით
მწვანე სექტორი

ჩვენი პროექტები

ჩვენ მიერ დასრულებული, მიმდინარე, და სამომავლო პროექტები...

ტოლერანტობის მისიონერები

გაიგეთ მეტი

ტოლერანტობის ბილიკი

გაიგეთ მეტი

ინტერკონფესიური პლატფორმა სამუზეუმო სივრცეში

გაიგეთ მეტი

საზღვაო ფერმერობა გარემოსდაცვითი ინტერესებისათვის

გაიგეთ მეტი

კინოპლატფორმა - სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობისთვის

გაიგეთ მეტი

მარიკულტურის პროფესიული განათლების პროგრამა

გაიგეთ მეტი

ევროპული არჩევანით - სამართლიანი არჩევნებისკენ

გაიგეთ მეტი
მწვანე სექტორი

სიახლეები