ძირითადი მიზნები

ზოგადი ინფორმაცია

 1. ორგანიზაციის სრული დასახელება: მწვანე სექტორი (GREEN SECTOR)
 2. სამართლებრივი ფორმა: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
 3. ორგანიზაციის რეგისტრაციის თარიღი: 10.08.2016
 4. საიდენტიფიკაციო ნომერი: 445490282
 5. მისამართი: ბათუმი. შ. ხიმშიაშვილის # 11. ბინა 5
 6. საკონტაქტო ინფორმაცია: info.greensector@gmail.com
 7. ტელეფონი: 555 79 12 00

მისია

ორგანიზაციის მისწრაფებაა საქართველოში დემოკრატიულ ღირებულებებზე დაფუძნებული, სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბება, სადაც მოქალაქეებს შეექმნებათ ფართო არეალი და მოქმედებათა სივრცე, საკუთარი პოტენციალისა და შესაძლებლობების მაქსიმალური რეალიზაციისათვის.

ძირითადი მიზნები:

 1. საზოგადოების წევრებს შორის ცოდნის და გამოცდილების გაზიარების, ჰუმანური იდეალებისა და დემოკრატიული ღირებულებების გავრცელების, ღია და თავისუფალი პლატფორმის ფორმირება;
 2. მოქალაქეების საზოგადოებრივი თვითშეგნების გაზრდა და ქვეყნის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში მათი ჩართულობის დონის ამაღლება;
 3. სახელმწიფო ინსტიტუტების დემოკრატიზაციის მხარდაჭერა და მმართველობის ყველა დონეზე, პროგრესული სოციალური ცვლილებების ინიცირება;
 4. ქვეყანაში პროფესიული განათლების ხარისხის ამაღლება, დასაქმების და ეკონომიკური შემოსავლების მიღების ახალი შესაძლებლობების შექმნა;
 5. განსაკუთრებული ზრუნვისა და საჭიროებების მქონე პირების ინტერესების დაცვა და საზოგადოებრივ სიკეთეებზე მათი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;
 6. განსხვავებულ ეთნიკურ, რელიგიურ და სოციალურ ჯგუფებს შორის კონტაქტების გაღრმავება და სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესის სტიმულირება;
 7. სამოქალაქო საზოგადოების სუბიქტების ორგანიზაციული პოტენციალის განვითარება და საქმიანობის ეფექტურობის გაზრდა;
 8. მწვავე ეკოლოგიური პრობლემების ფართოდ წარმოჩენა და საზოგადოებაში გარემოსდაცვითი პრინციპებისა და იდეების პოპულარიზაცია;
 9. ახალგაზრდების სამოქალაქო აქტივიზმის წახალისება და მათი მოხალისეობრივი ინიციატივების განხორციელების ხელშეწყობა;
 10. თაობათაშორისო დიალოგის წარმართვა და არსებული პროგრესის, თაობიდან თაობაში განგრძობადობის მხარდაჭერა.