მდგრადი ბუნებათსარგებლობის პრაქტიკის დამკვიდრება

Financial slidermain

Legal slidermain

Accounting slidermain

Company

Field of activity

agag

Public Mission

aga

Read More
Platform

National integration

Expanding the social value of national and religious diversity and promoting multicultural communication, promoting a tolerant environment among young people of different identities, and stimulating integration processes..

Call us

+995 555 79 12 00

Call Us
Green Sector

Our Projects

We have completed, ongoing, and future projects...

ტოლერანტობის მისიონერები

Read More

ტოლერანტობის ბილიკი

Read More

ინტერკონფესიური პლატფორმა სამუზეუმო სივრცეში

Read More

საზღვაო ფერმერობა გარემოსდაცვითი ინტერესებისათვის

Read More

კინოპლატფორმა - სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობისთვის

Read More

მარიკულტურის პროფესიული განათლების პროგრამა

Read More

ევროპული არჩევანით - სამართლიანი არჩევნებისკენ

Read More
Green Sector

News