ვიდეო გალერეა

საინფორმაციო ტური

ეროვნული და რელიგიური მრავალფეროვნების სოციალური ღირებულების ფართოდ წარმოჩენა და მულტიკულტურული კომუნიკაციების გაუმჯობესებისა, განსხვავებული იდენტობის ახალგაზრდებს შორის ტოლერანტული გარემოს შექმნის ხელშეწყობა და ინტეგრაციული პროცესების სტიმულირება..