ფოტო გალერეა

აკვაკულტურის ლაბორატორია

ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აქვაკულტურის ლაბორატორიის გახსნა (27 დეკემბერი, 2019 წელი)